Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Vyhodnotenie záverečnej správy verejnej zbierky v Čadci

V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme vyhodnotenie záverečnej správy k verejnej zbierke registrovanej pod číslom 501-2016-013190

Vyhodnotenie zaverecnej spravy