Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Poradne Náruč pre obete domáceho násilia

Poradne Náruč poskytujú špecializované poradenstvo pre obete domáceho násilia. Prvú poradňu – Poradensko-tréningové centrum Náruč – sme vďaka programu EQUAL otvorili v roku 2005 v Čadci. Išlo o prirodzené rozšírenie aktivít Náruče, keďže väčšina detí umiestňovaných do nášho krízového centra pochádzala z prostredia, v ktorom násilník ohrozoval celú rodinu, vrátane svojej partnerky. Z tohto pohľadu bolo otvorenie takejto poradne logickým vyústením nášho snaženia, pretože pomoc matkám a sa stala účinným nástrojom, ako lepšie pomáhať ich deťom. Poradňa v Čadci sa stala vyhľadávaným útočiskom pre obete domáceho násilia a záujem o jej služby čoskoro prerástol hranice Kysuckého regiónu. Zvýšenému záujmu sme vyšli v ústrety a vďaka podpore Nórskeho finančného mechanizmu, Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Žiliny sme v roku 2008 otvorili poradňu Náruč aj v Žiline.

Naše poradenské služby vyhľadávajú najčastejšie ženy, ktoré sú v partnerskom vzťahu dlhodobo vystavené hrubým fyzickým aj psychickým útokom – často bez podpory zo strany najbližších, bez možnosti brániť seba a deti, bez dostatočného finančného zabezpečenia či možnosti zamestnať sa. Prichádzajú s celým komplexom problémov, ktoré vyžadujú mnohostrannú odbornú pomoc.

V našich poradniach im poskytujeme široké spektrum služieb potrebných na zvládnutie ich náročných problémov, ktoré zahŕňa:

  • špecializované sociálne, právne a psychologické poradenstvo
  • na mieru šité podporné služby pre deti a rodiny
  • sociálnu asistenciu
  • programy zamerané na posilnenie ohrozených rodín
  • priestor pre svojpomocné podporné skupiny

Všetky služby poradní Náruč sú bezplatné.