Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Niekoľko faktov a čísel

  • Detské krízové centrum Náruč sa do dnešného dňa  (*január 2019) stalo útočiskom pre vyše 600 detí, ktoré u nás našli bezpečie, láskavý prístup a kvalitnú odbornú starostlivosť
  • Služby poradní Náruč využilo vyše 2 800 obetí domáceho násilia
  • Tisíce žiakov základných a stredných škôl sme vyzbrojili  informáciami, ako sa chrániť
  • V rámci seminárov a výcvikov  sme vyškolili stovky profesionálov pracujúcich s ohrozenými deťmi a rodinami
  • Terénnou sociálnou prácou sme pomohli stovkám detí, aby mohli naďalej vyrastať v rodinách
  • Dlhodobo sa zasadzujeme o zlepšenie  systému ochrany detí pred násilím. Spolu s partnerskými MVO sme iniciovali  systémové opatrenia (uskutočnenie národného  výskumu prevalencie násilia páchaného na deťoch, vytvorenie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, vybudovanie Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch…). Podieľame sa na tvorbe legislatívy rešpektujúcej najlepší záujme dieťaťa…