Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

O nás

 

Kto sme

Naše občianske združenie vzniklo v roku 1997 z iniciatívy profesionálov, ktorí vnímali nedostatočnosť systému ochrany detí pred násilím a hľadali možnosti, ako tento systém zlepšiť. V strede nášho záujmu od samého začiatku boli a dodnes sú týrané, zneužívané a zanedbávané deti. Časom sme svoje aktivity preniesli aj na ďalšie súvisiace oblasti, predovšetkým poradenstvo pre obete domáceho násilia, prácu s ohrozenými rodinami, prevenciu a vzdelávanie. Každým rokom rozširujeme tiež svoje pôsobenie na poli obhajoby práv a záujmov detí ohrozených násilím.

V úplných začiatkoch sme mali jedného stáleho zamestnanca, ktorým bol zakladateľ Náruče Ivan Leitman. Postupne sa nám podarilo vybudovať fungujúcu organizáciu, ktorá dnes disponuje štandardným materiálnym zázemím pre pomoc klientom a širokým tímom profesionálov schopných poskytovať kvalifikovanú pomoc ohrozeným deťom aj dospelým. V tíme Náruče pracuje bežne 22 stálych zamestnancov (sociálni pracovníci. psychológovia, vychovávatelia, špeciálni pedagógovia, podporný personál… ), pričom ich počet sa podľa potreby zvyšuje v rámci projektov.

Sme si vedomí, že pomoc deťom ohrozeným násilím je beh na dlhé trate. Na sklonku druhej dekády svojej existencie si fandíme, že máme potrebné maratónske predpoklady☺.

TU JE NAŠA VIDEOVIZITKA

O Náruči za tri minúty