Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Kým nie je neskoro II.

Žijeme vo svete každodenného televízneho a mediálneho násilia. Absurdná prezentácia reality, kde

údery neubližujú, a ak, tak minimálne. Nikto sa nebojí, ani nemá strach. Na násilie je jediná odpoveď,

protiútok.

V snahe zreálniť predstavy mladých ľudí o negatívnych dôsledkoch násilia na človeka, sme aj tento

rok robili sériu preventívnych programov „Kým nie je neskoro II.“ Účelom projektu bolo prispieť k

k prevencii a eliminácii násilia páchaného na deťoch v rodinách. Do projektu bolo zapojených 157 detí

zo základných aj stredných škôl. Počas stretnutia mali možnosť vyjadriť svoje postrehy k problematike

domáceho násilia a interaktívnou formou sa dozvedieť viac o jeho formách, mýtoch ako aj cykle.

V neposlednej rade bolo našim cieľom identifikovať deti ohrozené násilím, informovať o možnosti

a formách pomoci.

Žiakom sa páčili postrehy z praxe, ocenili aj premietaný film a živú diskusiu.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

 

IMG_20180618_104935 ZS-Lichardova-27

 

ŽSK logo

Projekt je spolufinancovaný z príspevku Žilinského samosprávneho kraja