Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Kontakty

Detské krízové centrum Náruč

Detské advokačné centrum Náruč

Poradenské centrum Náruč Čadca

Poradenské centrum Náruč Žilina

Občianske združenie Náruč

 

Detské krízové centrum Náruč

Detské advokačné centrum Náruč

Poradenské centrum Náruč Čadca

Poradenské centrum Náruč Žilina

 

Občianske združenie Náruč

Bankové spojenie: 

Slovenská sporiteľňa

5052115603/0900