Asignácia 2% resp. 1% z daní

(Slovak) „Partnerstvo“- najúčinnejší prostriedok pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie“

Testing