Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

E-poradňa

Potrebuješ  sa zdôveriť alebo poradiť?  Vieme, kde určite nájdeš pomoc:

http://ipcko.upside.sk/

Ďalšiu pomoc môžeš vyhľadať na ktoromkoľvek kontakte  uverejnenom na stránke:

http://detstvobeznasilia.gov.sk/index.php/institucie/