Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

E-poradňa

Potrebuješ  sa zdôveriť alebo poradiť? Naša poradňa pre túto chvíľu prerušila činnosť, ale vieme, kde určite nájdeš pomoc:

http://ipcko.upside.sk/

alebo na ktoromkoľvek kontakte pomoci uverejnenom na stránke

http://detstvobeznasilia.gov.sk/index.php/institucie/