Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Chcem podporiť

Od svojho vzniku má Náruč šťastie na priateľov, partnerov a podporovateľov, ktorí nás sprevádzajú na našej ceste.

Podporiť aktivity v prospech ohrozených detí a ich rodín je možné najrôznejšími spôsobmi:

 S Vaším prispením budeme môcť aj naďalej:

  • poskytovať kvalifikovanú odbornú starostlivosť deťom v Detskom krízovom centre Náruč a Detskom advokačnom centre Náruč
  • poskytovať špecializované poradenstvo obetiam domáceho násilia
  • realizovať podporné programy pre deti a rodiny ohrozené násilím
  • školiť profesionálov pracujúcich s obeťami týrania, zneužívania a zanedbávania
  • realizovať preventívne aktivity pre deti na školách a naučiť ich, ako čeliť násiliu a ako sa chrániť
  • venovať sa aktivitám smerujúcim k zlepšeniu systému ochrany detí pred násilím…

ĎAKUJEME!

 

 

Asset 2-100  DMS – darcovská SMS

na číslo: 877  heslo: DMS NARUC

 

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS NARUC (DMS medzera NARUC) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora (O2, Orange, Telekom).

Mobilní operátori (O2, Orange, Telekom) odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.