Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Chcem podporiť

Od svojho vzniku má Náruč šťastie na priateľov, partnerov a podporovateľov, ktorí nás sprevádzajú na našej ceste.

Podporiť aktivity v prospech ohrozených detí a ich rodín je možné najrôznejšími spôsobmi:

 S Vaším prispením budeme môcť aj naďalej:

  • poskytovať kvalifikovanú odbornú starostlivosť deťom v Detskom krízovom centre Náruč a Detskom advokačnom centre Náruč
  • poskytovať špecializované poradenstvo obetiam domáceho násilia
  • realizovať podporné programy pre deti a rodiny ohrozené násilím
  • školiť profesionálov pracujúcich s obeťami týrania, zneužívania a zanedbávania
  • realizovať preventívne aktivity pre deti na školách a naučiť ich, ako čeliť násiliu a ako sa chrániť
  • venovať sa aktivitám smerujúcim k zlepšeniu systému ochrany detí pred násilím…

ĎAKUJEME!