Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

Bližšie k deťom

16. máj 2014

Od 1. mája 2014 sa v Náruči realizuje projekt „Bližšie k deťom“. „Projekt nám umožnil vytvoriť  špeciálnu pozíciu preventistu, ktorého úlohou bude zvýšiť zapájanie škôl do programov zameraných na predchádzanie násiliu na deťoch.“ …hovorí koordinátorka projektu, Mgr.  Mariana Sedliaková. „Na pomoc deťom ohrozeným násilím sme sa rozhodli v zvýšenej miere využiť aj možnosti internetu a sociálnych sietí. Ambíciou projektu je …

Viac

Aj v roku 2013 sme veľa úsilia venovali prevencii

10. január 2014

Poradensko-tréningové centrum Náruč v Čadci vďaka projektu podporenému Nadáciou J&T od apríla 2013 do decembra 2013 realizovalo špecializované poradenstvo a prevenciu pre Kysucký región. Projekt nám pomohol pokryť značnú časť nákladov na prevádzku nášho poradenského centra, čím sa výraznou mierou zaslúžil o to, že sme ako akreditovaný poskytovateľ sociálnych služieb vôbec dokázali prežiť rok 2013. …

Viac

Náruč je za ratifikáciu Dohovoru RE o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním

22. október 2013

Ivan Leitman, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze Považujem za veľmi nešťastné, ak sa do témy ochrany detí pred násilím vnášajú ideologické spory a demagógia. Obávam sa, že práve tohto sme svedkami v prípade hromadnej pripomienky proti ratifikácii Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Zámerom …

Viac