Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

Dokážu sa deti chrániť pred násilím?

23. apríl 2015

Už takmer rok Náruč – pomoc deťom v kríze realizuje projekt „Bližšie k deťom“, ktorého zámerom je priblížiť deťom problematiku násilia, naučiť ich, ako sa chrániť a kde vyhľadať pomoc. V rámci preventívnych seminárov  naše preventistky navštevujú základné školy v Žiline a okolí, komunikujú s deťmi a odovzdávajú im potrebné  informácie. Semináre vedieme hravou formou, s využitím  počítačových animácií. Pokúšame sa vtiahnuť deti do hier …

Viac

Každé dieťa si zaslúži byť chránené

6. február 2015

Jednou z horúcich tém diskutovaných v súvislosti s nastávajúcim referendom je téma sexuálnej výchovy. Mnohé argumenty proti tomu, aby deťom boli sprostredkované  znalosti z tejto oblasti, nás zaskočili. Naposledy z úst Antona Chromíka… V Náruči sa roky venujeme prevencii násilia na deťoch a sme presvedčení, že deti majú mať základné  informácie o rizikách sexuálneho zneužívani aj o možnostiach, …

Viac

V diskusii o rodine sa stráca najlepší záujem dieťaťa

3. február 2015

Bratislava, 2. februára 2015 – Koalícia pre deti, platforma združujúca rozličné mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ochrane a napĺňaniu práv detí na Slovensku, so znepokojením sleduje, akým smerom sa vyvíja spoločenská debata súvisiaca s nadchádzajúcim referendom. Jej zástupcovia poukazujú na to, že sa v nej síce operuje najlepším záujmom detí, no tie sa v nej …

Viac

… k diskusii s čitateľmi Nového Času

5. december 2014

Píšu nám čitatelia Nového Času. Keďže sú ich listy veľmi podobné, vybrali sme jeden, aby sme touto cestou reagovali. Dobrý deň,som veľmi sklamaná Vaším postojom,plne súhlasim s článkom v Novom čase,otec ma byť so synom, ja ako dieťa a som neraz od rodičov dostala po zadku,aj iné tresty,lebo som bola proste živé dieťa,ale boli to …

Viac

Vyjadrenie Náruče k článku v Novom Čase

4. december 2014

So znepokojením sme zaznamenali článok v Novom čase, ktorý sa nanajvýš neobjektívne vyjadruje k prípadu dieťaťa umiestneného v Detskom krízovom centre Náruč. Redaktorka Nového Času od prvého kontaktu s našimi pracovníkmi pristupovala k prípadu jednostranne a zaujato, vytrvalo ignorujúc upozornenia našich pracovníkov, aby neohrozovala dieťa nátlakovým  prístupom a zverejňovaním jeho identity v médiách. Článok je vystavaný na množstve nepravdivých tvrdení, klamstiev a poloprávd, čerpaných …

Viac

Náruč sa pridáva k spoločnému vyhláseniu na ochranu detí pred násilím

25. november 2014

V piatok 21.11.2014  zorganizovalo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problemtatiky násilia na deťoch okrúhly stôl zameraný na ochranu detí pred násilím. Jedným z výstupov bolo prijatie vyhlásenia zúčastnených organizácií Spoločne proti násiliu na deťoch. Náruč sa pridáva k tomuto vyhláseniu. Spoločne proti násiliu: Vyhlásenie  

Viac

Rušný november v znamení 25. výročia Dohovoru o právach dieťaťa

24. november 2014

Podľa našej aktivity na našom Facebooku  by sa mohlo zdať, že v novembri sme v Náruči oddychovali. Opak je pravdou. Mali sme toho toľko, že sme nestíhali zaznamenávať. Robíme tak aspoň teraz v skratke: Spoločne s Koalíciou pre deti sme odštartovali kampaň Počúvajme deti Počúvajm hlas detí   Zúčastnili sme sa na tlačovej konferencii zvolanej Koalíciou pre …

Viac

Náruč privítala prezidenta Kisku

19. október 2014

Náruč  sa behom jedného týždňa dočkala hneď  dvoch ocenení. Po ocenení  Ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny  za prínos v oblasti starostlivosti  o deti  ju svojou návštevou poctil  aj prezident Kiska.   Stalo sa tak v rámci jeho pracovnej cesty po regióne Kysúc. V debate s pracovníčkami  poradne sa  prezident  zaujímal nielen o prácu s obeťami domáceho násilia, ale aj o to, ako špecializované …

Viac

Ešte letmý návrat k nášmu dennému táboru pre deti

24. september 2014

Prázdniny sú síce za nami, ale spomienky na 6. ročník letného denného tábora pre deti združené okolo nášho Poradensko-tréningového centra Náruč v Čadci sú stále živé a hrejú. Ďakujeme všetkým organizáciám aj jednotlivcom, ktorí umožnili deťom stráviť týždeň plný zážitkov. Aj vy sa o nich môžete dozvedieť z nasledujúceho príspevku… https://www.youtube.com/watch?v=Z6Slqeus9DQ&feature=youtu.be    

Viac

Skvalitnenie a rozšírenie odborných služieb OZ Náruč

18. júl 2014

Od 16.05.2014 do 30.09.2014 realizuje Náruč projekt „Skvalitnenie a rozšírenie odborných služieb OZ Náruč“. Cieľom projektu je rozšírenie interiérového a materiálno-technického vybavenia 2 poradní a krízového centra OZ Náruč, čím chceme skvalitniť poskytovanie sociálno- právneho a psychologického poradenstva a vytvoriť, resp. dovybaviť priestory pre prácu s deťmi za účelom hrových, arteterapeutických a relaxačných aktivít. Využívanie zariadených priestorov na odborné poradenstvo …

Viac