Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

Náruč sa pridáva k spoločnému vyhláseniu na ochranu detí pred násilím

25. november 2014

V piatok 21.11.2014  zorganizovalo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problemtatiky násilia na deťoch okrúhly stôl zameraný na ochranu detí pred násilím. Jedným z výstupov bolo prijatie vyhlásenia zúčastnených organizácií Spoločne proti násiliu na deťoch. Náruč sa pridáva k tomuto vyhláseniu. Spoločne proti násiliu: Vyhlásenie  

Viac

Rušný november v znamení 25. výročia Dohovoru o právach dieťaťa

24. november 2014

Podľa našej aktivity na našom Facebooku  by sa mohlo zdať, že v novembri sme v Náruči oddychovali. Opak je pravdou. Mali sme toho toľko, že sme nestíhali zaznamenávať. Robíme tak aspoň teraz v skratke: Spoločne s Koalíciou pre deti sme odštartovali kampaň Počúvajme deti Počúvajm hlas detí   Zúčastnili sme sa na tlačovej konferencii zvolanej Koalíciou pre …

Viac

Náruč privítala prezidenta Kisku

19. október 2014

Náruč  sa behom jedného týždňa dočkala hneď  dvoch ocenení. Po ocenení  Ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny  za prínos v oblasti starostlivosti  o deti  ju svojou návštevou poctil  aj prezident Kiska.   Stalo sa tak v rámci jeho pracovnej cesty po regióne Kysúc. V debate s pracovníčkami  poradne sa  prezident  zaujímal nielen o prácu s obeťami domáceho násilia, ale aj o to, ako špecializované …

Viac

Ešte letmý návrat k nášmu dennému táboru pre deti

24. september 2014

Prázdniny sú síce za nami, ale spomienky na 6. ročník letného denného tábora pre deti združené okolo nášho Poradensko-tréningového centra Náruč v Čadci sú stále živé a hrejú. Ďakujeme všetkým organizáciám aj jednotlivcom, ktorí umožnili deťom stráviť týždeň plný zážitkov. Aj vy sa o nich môžete dozvedieť z nasledujúceho príspevku… https://www.youtube.com/watch?v=Z6Slqeus9DQ&feature=youtu.be    

Viac

Skvalitnenie a rozšírenie odborných služieb OZ Náruč

18. júl 2014

Od 16.05.2014 do 30.09.2014 realizuje Náruč projekt „Skvalitnenie a rozšírenie odborných služieb OZ Náruč“. Cieľom projektu je rozšírenie interiérového a materiálno-technického vybavenia 2 poradní a krízového centra OZ Náruč, čím chceme skvalitniť poskytovanie sociálno- právneho a psychologického poradenstva a vytvoriť, resp. dovybaviť priestory pre prácu s deťmi za účelom hrových, arteterapeutických a relaxačných aktivít. Využívanie zariadených priestorov na odborné poradenstvo …

Viac

Bližšie k deťom

16. máj 2014

Od 1. mája 2014 sa v Náruči realizuje projekt „Bližšie k deťom“. „Projekt nám umožnil vytvoriť  špeciálnu pozíciu preventistu, ktorého úlohou bude zvýšiť zapájanie škôl do programov zameraných na predchádzanie násiliu na deťoch.“ …hovorí koordinátorka projektu, Mgr.  Mariana Sedliaková. „Na pomoc deťom ohrozeným násilím sme sa rozhodli v zvýšenej miere využiť aj možnosti internetu a sociálnych sietí. Ambíciou projektu je …

Viac

Aj v roku 2013 sme veľa úsilia venovali prevencii

10. január 2014

Poradensko-tréningové centrum Náruč v Čadci vďaka projektu podporenému Nadáciou J&T od apríla 2013 do decembra 2013 realizovalo špecializované poradenstvo a prevenciu pre Kysucký región. Projekt nám pomohol pokryť značnú časť nákladov na prevádzku nášho poradenského centra, čím sa výraznou mierou zaslúžil o to, že sme ako akreditovaný poskytovateľ sociálnych služieb vôbec dokázali prežiť rok 2013. …

Viac

Náruč je za ratifikáciu Dohovoru RE o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním

22. október 2013

Ivan Leitman, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze Považujem za veľmi nešťastné, ak sa do témy ochrany detí pred násilím vnášajú ideologické spory a demagógia. Obávam sa, že práve tohto sme svedkami v prípade hromadnej pripomienky proti ratifikácii Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Zámerom …

Viac