Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

Náruč môžete podporiť aj nákupmi cez internet s Dobromatom

18. január 2016

Chcete nakúpiť cez internet a zároveň podporiť dobrú vec? Dá sa to urobiť nasledovne:  Pred nákupom cez internet navštívte stránku http://dobromat.sk Na stránke si vyberte obchod, v ktorom chcete nakúpiť a našu organizáciu Stránka Vás presmeruje do internetového obchodu, kde chcete nakúpiť Za toto sprostredkovanie nákupu vyplatí obchod Dobromatu províziu Následne ju Dobromat pošle na účet Náruče a my …

Viac

Všetko najlepšie v roku 2016!

4. január 2016

V roku 2016 Vám prajeme všetko najlepšie, zdravie, silu a odhodlanie k prekonávaniu prekážok. Našim kolegom, partnerom a priateľom ďakujeme za doterajšiu priazeň a podporu.     Tím Náruče            

Viac

Záverečná správa k verejnej zbierke v Čadci

2. január 2016

V zmysle § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  predkladáme záverečnú správu  zbierky vykonávanej v meste Čadca od 04. 12. 2014 do 13. 12. 2014 výberom  finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek. Celý čistý výnos zbierky vo výške 1206,10 € bol použitý na prácu s deťmi …

Viac

Vďaka Nadácii J&T realizujeme na Kysuciach programy zamerané na prevenciu násilia

16. december 2015

Od apríla 2015 sme realizovali v Poradensko-tréningovom centre Náruč v Čadci projekt s názvom: „Náruč pre deti ohrozené násilím“. Vďaka finančnej podpore Nadácie J&T sa nám podarilo zabezpečiť chýbajúce zdroje na prevádzku poradne v Čadci a tým aj bezplatné poskytovanie sociálneho, právneho a psychologického poradenstva. Nadácia podporila naše preventívne programy, akými boli napr. semináre pre žiakov základných a stredných škôl …

Viac

Z rozhodnutia Národnej rady SR Komisárkou pre deti Viera Tomanová

2. december 2015

Voľba Komisára pre deti neprekvapila ani nepotešila. Je popretím pôvodného zámeru zákona o detskom komisárovi, ktorý vychádzal z predpokladu, že komisár pre deti má vzísť z občianskej spoločnosti a má byť výsostne odbornou pozíciou, nie politickou figúrou. Výsledok dnešného tajného hlasovania parlamentu nenecháva nikoho na pochybách, že tento zámer sa nepodarilo naplniť. Ostáva len dúfať, že šesť rokov, ktoré …

Viac

Koalícia pre deti vyzýva poslancov, aby za komisára pre deti zvolili Ondreja Galla

9. november 2015

Pridávame sa k výzve Koalície pre deti apelujúcej na poslancov, aby pri voľbe Komisára pre deti hlasovali za Ondreja Galla List_Poslanci_GALLO

Viac

PROJEKT BLIŽŠIE K DEŤOM: ČO PRINIESOL A KAM NÁS POSUNUL

29. október 2015

Projekt sme realizovali od mája 2014 do októbra 2015 s cieľom  posilniť preventívne programy Náruče, zmapovať výskyt násilia v živote detí a v zvýšenej miere využívať možnosti internetu a sociálnych sietí na pomoc deťom ohrozeným násilím. Kľúčovými aktivitami projektu bola séria preventívnych seminárov pre žiakov 4. – 7. ročníkov základných škôl, realizácia prieskumu a zintenzívnenie kontaktu s deťmi prostredníctvom detskej …

Viac

Hľadáme nových kolegov do tímu

28. október 2015

V rámci rozvoja nových programov pre detiohrozené násilím hľadáme spolupracovníkov odhodlaných posilniť tím Náruče. Ide o nasledujúce pracovné pozície: profesionálny rodič: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1174035/Profesionalny-rodic-detske-krizove-centrum psychologička – poradňa pre rodinu v kríze – zastupovanie za materskú dovolenku: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1174008/Psycholog klinická psychologička do detského advokačného centra:  http://istp.sk/pracovna-ponuka/1174022/Psycholog-klinicky-psycholog skúsený sociálny  pracovník do detského advokačného centra:  http://istp.sk/pracovna-ponuka/1176381/Socialny-pracovnik + ekonóm – účtovník: http://istp.sk/pracovna-ponuka/1176380/Ekonom-uctovnik-administrativny-pracovnik Zaujemcovia, ktori disponuju potrebnou kvalifikaciou, nas …

Viac

Podporujeme kandidatúru Ondreja Galla

28. október 2015

TLAČOVÁ SPRÁVA Kandidátom Koalície pre deti Slovensko na post komisára pre deti je Ondrej Gallo. Koalícia podporuje kandidáta, ktorý spĺňa všetky zákonom stanovené predpoklady, ale čo je dôležitejšie dlhodobo sa venuje problémom detí a mladých ľudí a dokáže sa postaviť za každé dieťa, či mladého človeka, ktorí potrebujú pomoc. „Je dôležité, aby bol komisár schopný podporovať zmeny …

Viac

Prečo vítame schválenie Lanzarotského dohovoru

7. október 2015

Pred niekoľkými dňami (29.9.2015) Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, známym tiež ako Lanzarotský dohovor. V situácii, keď slovenská verejnosť v rozpore s realitou považuje sexuálne násilie na deťoch za niečo, k čomu tu dochádza len výnimočne, keď veľká časť pediatrov pripúšťa, že za desaťročia praxe nezaevidovali jediný prípad …

Viac