Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

Inovatívne formy práce s deťmi ohrozenými násilím

6. júl 2016

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska realizujeme v období od 1.7.2016 do 31.3.2017 projekt Inovatívne formy pomoci deťom v kríze a preventívne aktivity na školách. Detské krízové centrum Náruč (DKC) aktuálne prechádza výraznou transformáciou – zriaďuje 4 profesionálne rodiny s cieľom poskytnúť dočasný domov a starostlivosť pre 10 detí, zatiaľ čo v DKC Náruč sa transformuje výchovná skupina v …

Viac

DETSKÉ ADVOKAČNÉ CENTRUM NÁRUČ OTVÁRA PRIESTOR PRE KOMPLEXNÚ POMOC DETSKÝM OBETIAM SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA

29. jún 2016

Všetci chceme žiť vo svete, kde deti žijú v bezpečí, kde nie  sú ohrozené násilím.  Žiaľ, zatiaľ v takom svete nežijeme a detí, ktoré trpia násilím, je napriek zlepšujúcej sa prevencii a osvete ešte stále priveľa.  Spomedzi nich medzi najohrozenejšie nepochybne patria deti vystavené sexuálnemu zneužívaniu. Práve tieto deti sú však z hľadiska systému ochrany „nejneviditeľnejšie“, čo spôsobuje, …

Viac

KIKO A RUKA: BEZPEČNÁ PREVENCIA SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA DETÍ PRE NAJMENŠÍCH

29. jún 2016

O sexuálnom násilí na deťoch sa ešte stále viac mlčí ako hovorí – na škodu obetí, ktoré tak naďalej ostávajú neviditeľné, bez ochrany a pomoci. PhDr. Jarka Majáková, ktorá ako odborná sociálna poradkyňa Náruče pracuje s obeťami násilia, sa roky venuje aj prevencii násilia páchaného na deťoch a v rodinách. Za jeden z najlepších preventívnych programov považuje program Kiko a ruka, vyvinutý …

Viac

Prípad malého Marca poukazuje na závažné zlyhania systému sociálnoprávnej ochrany detí

18. máj 2016

Široko medializovaný prípad malého Marca, ktorého štátni úradníci v zastúpení pracovníčky orgánu sociálnoprávnej ochrany a súdu neprofesionálnym spôsobom odvliekli z triedy pred očami spolužiakov, poukazuje na to, aké potrebné je vo všetkých konaniach, v dennodennej praxi prihliadať na najlepší záujem dieťaťa. V tomto zmysle sme sa podieľali aj na vyjadrení Koalície pre deti Slovensko k …

Viac

Máte záujem o prácu profesionálneho rodiča?

2. máj 2016

V rámci rozvoja nových programov pre deti ohrozené násilím hľadáme profesionálnych rodičov odhodlaných venovať im svoju lásku a starostlivosť. Ak máte záujem, pozrite viac na http://istp.sk/pracovna-ponuka/1246277/Profesionalny-rodic-Detske-krizove-centrum-Naruc a ozvite sa nám! Tím Náruče

Viac

Koalícia pre deti píše otvorený list Komisárke pre deti kvôli možnému porušeniu práv detí

8. február 2016

Bratislava, 8.2.2016. Vážená pani Komisárka pre deti, členovia Koalície pre deti Slovensko privítali zákon č. 176/2015 o komisárovi pre deti. Dodržiavanie práv detí je veľmi citlivou oblasťou práve pre zraniteľnosť cieľovej skupiny. Koalícia združuje mimovládne organizácie so zámerom presadzovať, obhajovať a napĺňať práva, potreby a záujmy detí v zmysle Dohovoru OSN o právach dieťaťa a jeho …

Viac

Náruč môžete podporiť aj nákupmi cez internet s Dobromatom

18. január 2016

Chcete nakúpiť cez internet a zároveň podporiť dobrú vec? Dá sa to urobiť nasledovne:  Pred nákupom cez internet navštívte stránku http://dobromat.sk Na stránke si vyberte obchod, v ktorom chcete nakúpiť a našu organizáciu Stránka Vás presmeruje do internetového obchodu, kde chcete nakúpiť Za toto sprostredkovanie nákupu vyplatí obchod Dobromatu províziu Následne ju Dobromat pošle na účet Náruče a my …

Viac

Všetko najlepšie v roku 2016!

4. január 2016

V roku 2016 Vám prajeme všetko najlepšie, zdravie, silu a odhodlanie k prekonávaniu prekážok. Našim kolegom, partnerom a priateľom ďakujeme za doterajšiu priazeň a podporu.     Tím Náruče            

Viac

Záverečná správa k verejnej zbierke v Čadci

2. január 2016

V zmysle § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  predkladáme záverečnú správu  zbierky vykonávanej v meste Čadca od 04. 12. 2014 do 13. 12. 2014 výberom  finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek. Celý čistý výnos zbierky vo výške 1206,10 € bol použitý na prácu s deťmi …

Viac

Vďaka Nadácii J&T realizujeme na Kysuciach programy zamerané na prevenciu násilia

16. december 2015

Od apríla 2015 sme realizovali v Poradensko-tréningovom centre Náruč v Čadci projekt s názvom: „Náruč pre deti ohrozené násilím“. Vďaka finančnej podpore Nadácie J&T sa nám podarilo zabezpečiť chýbajúce zdroje na prevádzku poradne v Čadci a tým aj bezplatné poskytovanie sociálneho, právneho a psychologického poradenstva. Nadácia podporila naše preventívne programy, akými boli napr. semináre pre žiakov základných a stredných škôl …

Viac