Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

Parádny víkendový pobyt pre deti a dospelých z Náruče

6. október 2016

Štyri krásne jesenné dni plné radosti a dobrej nálady strávilo 22 deti z nášho Detského krízového centra (DKC) Náruč v Oščadnici na chate Kamilka spolu s kopou dospelákov. Tento pobyt sme plánovali už od jari – je to aktivita, na ktorej sa majú možnosť stretnúť deti, ktoré dočasne žijú priamo v DKC Náruč spolu s deťmi, ktoré bývajú u našich kolegov – …

Viac

Dobrých profirodičov je málo – staňte sa jedným z nich!

30. september 2016

Pre mnohé deti, ktoré nachádzajú dočasné útočisko v Náruči, by najlepším riešením bolo stráviť čas potrebný na vyriešenie ich náročnej životnej situácie v profesionálnej rodine. O tom, čo všetko  obnáša práca profesionálneho rodiča, sa dozviete viac priamo na našej stránke: http://naruc.sk/profesionalne-rodiny/ Informácie o tom, kto sa môžete uchádzať o prácu profirodiča a akým spôsobom, nájdete na:  http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1246277/Profesionalny-rodic-Detske-krizove-centrum-Naruc  

Viac

Náruč sa prihlásila k Paktu miest a regiónov za zastavenie sexuálneho násilia na deťoch

4. august 2016

Podľa dostupných údajov sa v Európe približne každé piate dieťa stane obeťou nejakej  formy sexuálneho násilia, jednej z najhorších foriem násilia páchaného na deťoch. Sexuálne násilie môže mať najrôznejšiu podobu vrátane incestu, pornografie, prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, kontaktovania detí prostredníctvom internetu, sexuálneho vykorisťovania alebo sexuálneho zneužívania. To všetko môže mať a má veľmi škodlivý vplyv …

Viac

Vydarené letné dni v táborovej Náruči

3. august 2016

Poradenské centrum Náruč v Čadci popri celom rade špecializovaných služieb pre ženy a rodiny ohrozené násilím ponúka tiež programy pre deti z ohrozených rodín. Jedným z takýchto programov bol už 8. ročník  denného letného tábora sociálnych zručností. Tábor trval päť dní (18.7-22.7.2016) a niesol sa v úžasnej atmosfére, ktorú vytvorilo 36 detí, 6 mám – klientok PC Náruč, …

Viac

Inovatívne formy práce s deťmi ohrozenými násilím

6. júl 2016

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska realizujeme v období od 1.7.2016 do 31.3.2017 projekt Inovatívne formy pomoci deťom v kríze a preventívne aktivity na školách. Detské krízové centrum Náruč (DKC) aktuálne prechádza výraznou transformáciou – zriaďuje 4 profesionálne rodiny s cieľom poskytnúť dočasný domov a starostlivosť pre 10 detí, zatiaľ čo v DKC Náruč sa transformuje výchovná skupina v …

Viac

DETSKÉ ADVOKAČNÉ CENTRUM NÁRUČ OTVÁRA PRIESTOR PRE KOMPLEXNÚ POMOC DETSKÝM OBETIAM SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA

29. jún 2016

Všetci chceme žiť vo svete, kde deti žijú v bezpečí, kde nie  sú ohrozené násilím.  Žiaľ, zatiaľ v takom svete nežijeme a detí, ktoré trpia násilím, je napriek zlepšujúcej sa prevencii a osvete ešte stále priveľa.  Spomedzi nich medzi najohrozenejšie nepochybne patria deti vystavené sexuálnemu zneužívaniu. Práve tieto deti sú však z hľadiska systému ochrany „nejneviditeľnejšie“, čo spôsobuje, …

Viac

KIKO A RUKA: BEZPEČNÁ PREVENCIA SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA DETÍ PRE NAJMENŠÍCH

29. jún 2016

O sexuálnom násilí na deťoch sa ešte stále viac mlčí ako hovorí – na škodu obetí, ktoré tak naďalej ostávajú neviditeľné, bez ochrany a pomoci. PhDr. Jarka Majáková, ktorá ako odborná sociálna poradkyňa Náruče pracuje s obeťami násilia, sa roky venuje aj prevencii násilia páchaného na deťoch a v rodinách. Za jeden z najlepších preventívnych programov považuje program Kiko a ruka, vyvinutý …

Viac

Prípad malého Marca poukazuje na závažné zlyhania systému sociálnoprávnej ochrany detí

18. máj 2016

Široko medializovaný prípad malého Marca, ktorého štátni úradníci v zastúpení pracovníčky orgánu sociálnoprávnej ochrany a súdu neprofesionálnym spôsobom odvliekli z triedy pred očami spolužiakov, poukazuje na to, aké potrebné je vo všetkých konaniach, v dennodennej praxi prihliadať na najlepší záujem dieťaťa. V tomto zmysle sme sa podieľali aj na vyjadrení Koalície pre deti Slovensko k …

Viac

Máte záujem o prácu profesionálneho rodiča?

2. máj 2016

V rámci rozvoja nových programov pre deti ohrozené násilím hľadáme profesionálnych rodičov odhodlaných venovať im svoju lásku a starostlivosť. Ak máte záujem, pozrite viac na http://istp.sk/pracovna-ponuka/1246277/Profesionalny-rodic-Detske-krizove-centrum-Naruc a ozvite sa nám! Tím Náruče

Viac

Koalícia pre deti píše otvorený list Komisárke pre deti kvôli možnému porušeniu práv detí

8. február 2016

Bratislava, 8.2.2016. Vážená pani Komisárka pre deti, členovia Koalície pre deti Slovensko privítali zákon č. 176/2015 o komisárovi pre deti. Dodržiavanie práv detí je veľmi citlivou oblasťou práve pre zraniteľnosť cieľovej skupiny. Koalícia združuje mimovládne organizácie so zámerom presadzovať, obhajovať a napĺňať práva, potreby a záujmy detí v zmysle Dohovoru OSN o právach dieťaťa a jeho …

Viac