Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

Poradenské centrum Náruč v Čadci oslávilo už jedenáste výročie

29. november 2016

Pri príležitosti 19. Novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí – sme sa stretli  v Kysuckej knižnici, kde sme spolu takmer stovkou vzácnych hostí očne  oslávili 11. výročie založenia Poradenského centra Náruč Čadca. Predstavili sme činnosť nielen poradne Náruč, ale aj ďalších pracovísk Náruče:  Poradenského centra v Žiline, Detského krízového centra  a Detského advokačného centra. Program …

Viac

Nová kuchynka pre naše deti v Náruči

27. november 2016

Za podpory Nadácie televízie Markíza sa nám podarilo vybudovať a teraz na jeseň aj konečne uviesť do života novú kuchynku pre deti z Detského krízového centra Náruč. Nový priestor zútulnil ubytovaciu časť a prispieva svojou mierou k tomu, aby to u nás bolo čo najviac ako doma. ĎAKUJEME!  

Viac

Kto sa pridá k našej zbierke v prospech detí a rodín v kríze?

25. november 2016

Oznámenie o konaní zbierky: Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze vykonáva v čase od 4. 12 do 18. 12. 2016 verejnú zbierku zaregistrovanú pod číslom 501-2016-013190. Zbierka bude vykonávaná na území mesta Čadca a jej účelom bude pomoc rodinám v kríze a podpora práce s deťmi. Ďakujeme za príspevok! povolenie zbierka december 2016

Viac

Deti, ktoré zažili sexuálne násilie, si zaslúžia ochranu

18. november 2016

Z tlačovej správy Náruče  pri príležitosti 18. Novembra – Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a 19. Novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí   V súvislosti so sexuálnym zneužívaním detí často hovoríme, že ide o „neviditeľné zločiny“,  pretože ich nikto nechce vidieť, nikto o nich nechce hovoriť. Žiaľ, pre tisíce detí je …

Viac

Vydarená pracovná stáž vo Varšave

15. november 2016

V uplynulom týždni sme mali potešenie navštíviť našich kolegov z nadácie Dajme deťom silu (predtým Dieťa nikoho) , ktorá už 25 rokov pôsobí v Poľsku a je lídrom v oblasti práce s deťmi a rodinami ohrozenými násilím. Počas trojdňovej stáže vo Varšave sa nám dostalo toľkých informácií, že bude trvať ešte dlho, kým si ich všetky utriedime a spracujeme. Našli sme mnohé …

Viac

Rozširujeme sieť spolupracovníkov nášho detského advokačného centra

11. november 2016

Rozširovanie siete spolupracovníkov Detského advokačného centra Náruč patrí od jeho otvorenia v marci tohto roku medzi naše kľúčové aktivity. Neuplynie mesiac, aby sme neoslovili ďalších profesionálov, ktorí pracujú s deťmi a môžu akýmkoľvek spôsobom prispieť k zlepšeniu systému ochrany detí pred násilím. V októbri sme za týmto účelom zorganizovali deň otvorených dverí spojený s prezentáciou poslania a činnosti nášho centra pre pracovníkov …

Viac

Parádny víkendový pobyt pre deti a dospelých z Náruče

6. október 2016

Štyri krásne jesenné dni plné radosti a dobrej nálady strávilo 22 deti z nášho Detského krízového centra (DKC) Náruč v Oščadnici na chate Kamilka spolu s kopou dospelákov. Tento pobyt sme plánovali už od jari – je to aktivita, na ktorej sa majú možnosť stretnúť deti, ktoré dočasne žijú priamo v DKC Náruč spolu s deťmi, ktoré bývajú u našich kolegov – …

Viac

Dobrých profirodičov je málo – staňte sa jedným z nich!

30. september 2016

Pre mnohé deti, ktoré nachádzajú dočasné útočisko v Náruči, by najlepším riešením bolo stráviť čas potrebný na vyriešenie ich náročnej životnej situácie v profesionálnej rodine. O tom, čo všetko  obnáša práca profesionálneho rodiča, sa dozviete viac priamo na našej stránke: http://naruc.sk/profesionalne-rodiny/ Informácie o tom, kto sa môžete uchádzať o prácu profirodiča a akým spôsobom, nájdete na:  http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1246277/Profesionalny-rodic-Detske-krizove-centrum-Naruc  

Viac

Náruč sa prihlásila k Paktu miest a regiónov za zastavenie sexuálneho násilia na deťoch

4. august 2016

Podľa dostupných údajov sa v Európe približne každé piate dieťa stane obeťou nejakej  formy sexuálneho násilia, jednej z najhorších foriem násilia páchaného na deťoch. Sexuálne násilie môže mať najrôznejšiu podobu vrátane incestu, pornografie, prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, kontaktovania detí prostredníctvom internetu, sexuálneho vykorisťovania alebo sexuálneho zneužívania. To všetko môže mať a má veľmi škodlivý vplyv …

Viac

Vydarené letné dni v táborovej Náruči

3. august 2016

Poradenské centrum Náruč v Čadci popri celom rade špecializovaných služieb pre ženy a rodiny ohrozené násilím ponúka tiež programy pre deti z ohrozených rodín. Jedným z takýchto programov bol už 8. ročník  denného letného tábora sociálnych zručností. Tábor trval päť dní (18.7-22.7.2016) a niesol sa v úžasnej atmosfére, ktorú vytvorilo 36 detí, 6 mám – klientok PC Náruč, …

Viac