Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

Vydarená pracovná stáž vo Varšave

15. november 2016

V uplynulom týždni sme mali potešenie navštíviť našich kolegov z nadácie Dajme deťom silu (predtým Dieťa nikoho) , ktorá už 25 rokov pôsobí v Poľsku a je lídrom v oblasti práce s deťmi a rodinami ohrozenými násilím. Počas trojdňovej stáže vo Varšave sa nám dostalo toľkých informácií, že bude trvať ešte dlho, kým si ich všetky utriedime a spracujeme. Našli sme mnohé …

Viac

Rozširujeme sieť spolupracovníkov nášho detského advokačného centra

11. november 2016

Rozširovanie siete spolupracovníkov Detského advokačného centra Náruč patrí od jeho otvorenia v marci tohto roku medzi naše kľúčové aktivity. Neuplynie mesiac, aby sme neoslovili ďalších profesionálov, ktorí pracujú s deťmi a môžu akýmkoľvek spôsobom prispieť k zlepšeniu systému ochrany detí pred násilím. V októbri sme za týmto účelom zorganizovali deň otvorených dverí spojený s prezentáciou poslania a činnosti nášho centra pre pracovníkov …

Viac

Parádny víkendový pobyt pre deti a dospelých z Náruče

6. október 2016

Štyri krásne jesenné dni plné radosti a dobrej nálady strávilo 22 deti z nášho Detského krízového centra (DKC) Náruč v Oščadnici na chate Kamilka spolu s kopou dospelákov. Tento pobyt sme plánovali už od jari – je to aktivita, na ktorej sa majú možnosť stretnúť deti, ktoré dočasne žijú priamo v DKC Náruč spolu s deťmi, ktoré bývajú u našich kolegov – …

Viac

Dobrých profirodičov je málo – staňte sa jedným z nich!

30. september 2016

Pre mnohé deti, ktoré nachádzajú dočasné útočisko v Náruči, by najlepším riešením bolo stráviť čas potrebný na vyriešenie ich náročnej životnej situácie v profesionálnej rodine. O tom, čo všetko  obnáša práca profesionálneho rodiča, sa dozviete viac priamo na našej stránke: http://naruc.sk/profesionalne-rodiny/ Informácie o tom, kto sa môžete uchádzať o prácu profirodiča a akým spôsobom, nájdete na:  http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1246277/Profesionalny-rodic-Detske-krizove-centrum-Naruc  

Viac

Náruč sa prihlásila k Paktu miest a regiónov za zastavenie sexuálneho násilia na deťoch

4. august 2016

Podľa dostupných údajov sa v Európe približne každé piate dieťa stane obeťou nejakej  formy sexuálneho násilia, jednej z najhorších foriem násilia páchaného na deťoch. Sexuálne násilie môže mať najrôznejšiu podobu vrátane incestu, pornografie, prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, kontaktovania detí prostredníctvom internetu, sexuálneho vykorisťovania alebo sexuálneho zneužívania. To všetko môže mať a má veľmi škodlivý vplyv …

Viac

Vydarené letné dni v táborovej Náruči

3. august 2016

Poradenské centrum Náruč v Čadci popri celom rade špecializovaných služieb pre ženy a rodiny ohrozené násilím ponúka tiež programy pre deti z ohrozených rodín. Jedným z takýchto programov bol už 8. ročník  denného letného tábora sociálnych zručností. Tábor trval päť dní (18.7-22.7.2016) a niesol sa v úžasnej atmosfére, ktorú vytvorilo 36 detí, 6 mám – klientok PC Náruč, …

Viac

Inovatívne formy práce s deťmi ohrozenými násilím

6. júl 2016

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska realizujeme v období od 1.7.2016 do 31.3.2017 projekt Inovatívne formy pomoci deťom v kríze a preventívne aktivity na školách. Detské krízové centrum Náruč (DKC) aktuálne prechádza výraznou transformáciou – zriaďuje 4 profesionálne rodiny s cieľom poskytnúť dočasný domov a starostlivosť pre 10 detí, zatiaľ čo v DKC Náruč sa transformuje výchovná skupina v …

Viac

DETSKÉ ADVOKAČNÉ CENTRUM NÁRUČ OTVÁRA PRIESTOR PRE KOMPLEXNÚ POMOC DETSKÝM OBETIAM SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA

29. jún 2016

Všetci chceme žiť vo svete, kde deti žijú v bezpečí, kde nie  sú ohrozené násilím.  Žiaľ, zatiaľ v takom svete nežijeme a detí, ktoré trpia násilím, je napriek zlepšujúcej sa prevencii a osvete ešte stále priveľa.  Spomedzi nich medzi najohrozenejšie nepochybne patria deti vystavené sexuálnemu zneužívaniu. Práve tieto deti sú však z hľadiska systému ochrany „nejneviditeľnejšie“, čo spôsobuje, …

Viac

KIKO A RUKA: BEZPEČNÁ PREVENCIA SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA DETÍ PRE NAJMENŠÍCH

29. jún 2016

O sexuálnom násilí na deťoch sa ešte stále viac mlčí ako hovorí – na škodu obetí, ktoré tak naďalej ostávajú neviditeľné, bez ochrany a pomoci. PhDr. Jarka Majáková, ktorá ako odborná sociálna poradkyňa Náruče pracuje s obeťami násilia, sa roky venuje aj prevencii násilia páchaného na deťoch a v rodinách. Za jeden z najlepších preventívnych programov považuje program Kiko a ruka, vyvinutý …

Viac

Prípad malého Marca poukazuje na závažné zlyhania systému sociálnoprávnej ochrany detí

18. máj 2016

Široko medializovaný prípad malého Marca, ktorého štátni úradníci v zastúpení pracovníčky orgánu sociálnoprávnej ochrany a súdu neprofesionálnym spôsobom odvliekli z triedy pred očami spolužiakov, poukazuje na to, aké potrebné je vo všetkých konaniach, v dennodennej praxi prihliadať na najlepší záujem dieťaťa. V tomto zmysle sme sa podieľali aj na vyjadrení Koalície pre deti Slovensko k …

Viac