Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

Obohacujúca výmena skúseností s našimi švédskymi kolegami

25. máj 2017

Tím nášho Detského advokačného centra strávil mimoriadne plodný  týždeň s kolegami vo Švédsku. Sociálni pracovníci, psychológovia, policajní vyšetrovatelia a ďalší profesionáli pôsobiaci v rámci detských advokačných center v Štokholme, Linkopingu a Goteborgu sa s nami podelili o svoje cenné dlhoročné skúsenosti. Odniesli sme si množstvo užitočných informácií a posilnené odhodlanie  dosiahnuť, aby sa na dieťa …

Viac

Pozvánka na tlačovú konferenciu k partnerskému projektu Spoločné ciele

13. apríl 2017

Po vyše dvoch rokoch sa končí projekt Spoločné ciele, zameraný na pomoc ženám zažívajúcim domáce a rodovo podmienené násilie. Projekt bol zameraný na poskytovanie špecializovaných odborných služieb, ako aj na zvyšovanie kvality týchto služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň a výmenu skúseností pomáhajúcich organizácií podieľajúcich sa na projekte. Hlavným prijímateľom projekt bolo OZ Pomoc ohrozeným deťom. Náruč …

Viac

Super jarný prázdninový tábor

20. marec 2017

Jarné prázdniny v Náruči si naše deti vďaka rozmanitým táborovým aktivitám a prajnému počasiu mohli vychutnať naplno. Užili sme si spoločne kopec zábavy, výlety do miest aj prírody a dobré jedlo. Tu je dôležite poznamenať, že jedlo sme si vždy pripravovali sami, takže chutilo o to viac:-). Veľa sme toho spoznali,  navzájom si pomáhali a slovko nuda …

Viac

Uchádzame sa o podporu nášho TESCO projektu

9. marec 2017

PROSÍME Vás o podporenie projektu Náruče s názvom POSILNENIE RODINNÝCH VÄZIEB, PODPORA A ROZVOJ RODIČOVSKÝCH ZRUČNOSTÍ Hlasovať môžete v obchodoch Tesco : Tvrdošín Nová 291, Čadca ul. Slobody 2917/4B od 8. 3. – 4. 4. 2017 ĎAKUJEME za každý Váš hlas, vďaka ktorému budeme môcť zrealizovať náš projekt a tak spolu pomôžeme rodinám, ktoré sú ohrozené …

Viac

Poradenské centrum Náruč v Žiline revitalizuje služby pre obete domáceho násilia

7. marec 2017

WEB: www.naruc.sk Mnoho žien a detí v rodinách býva vystavených násiliu – často bez podpory okolia, bez možnosti chrániť sa pred útokmi. Práve obetiam domáceho násilia ponúkame komplexnú odbornú pomoc. Z tohto dôvodu sme sa tento rok rozhodli revitalizovať naše Poradenské centrum v Žiline s dôrazom na zviditeľnenie služieb, ktoré poskytujeme. Pripravujeme nové propagačné materiály, preventívne aktivity, workshopy pre …

Viac

Predbežná správa o našej decembrovej zbierke v Čadci

6. marec 2017

Na základe § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  predkladáme predbežnú správu  zbierky. Zbierka bola vykonávaná od 04. 12. 2016 – 18. 12. 2016 /vrátane/ v čase od 9,00 hod. – 18,00 hod. výberom  finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek. Použilo sa 6 pokladničiek. Zbierka …

Viac

Deň otvorených dverí pre učiteľov

28. február 2017

Stretnutí zameraných na prehlbovanie spolupráce nie je nikdy dosť. Opätovne sme sa o tom presvedčili na Dni otvorených dverí v Detskom krízovom centre Náruč, ktoré sme začiatkom jarných prázdnin zorganizovali pre učiteľov základných škôl navštevovaných našimi deťmi. Pozvaní pedagógovia sa oboznámili z históriou i súčasnými programami pre deti v Náruči, vypočuli si odbornú prednášku našej psychologičky Ivetky na tému syndrómu týraného, …

Viac

Oznámenie o konaní zbierky

28. február 2017

Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze vykonáva v čase od 1.3.2017 do 1.3. 2018 verejnú zbierku zaregistrovanú pod číslom 501-2017-002829. Zbierka bude vykonávaná na území mesta Čadca a jej účelom bude pomoc rodinám v kríze a podpora práce s deťmi. Vopred ďakujem každému, kto sa k našej zbierke pridá!   zbierka rozhodnutie

Viac

Ďalšie multidisciplinárne stretnutie na pôde Detského advokačného centra Náruč

1. február 2017

26. januára sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí odborníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti. Tentokrát sme sa stretli v našom Detskom advokačnom centre Náruč, ktoré svoju činnosť zameriava na pomoc sexuálne zneužívaným a týraným deťom. Potešil nás naozaj veľký počet účastníkov. Navštívili nás kolegovia pomáhajúcich profesií z rôznych štátnych i neštátnych organizácií. Stretnutie sa nieslo v príjemnej …

Viac

Perfektné tri dni s deťmi a ich rodičmi

7. december 2016

V priebehu jesene sme vďaka podpore spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., zrealizovali ďalší zo série pobytov pre rodičov s deťmi. Zúčastnili sa ho traja rodičia so svojimi deťmi, spolu pätnásť účastníkov. Tri dni sme v krásnom prostredí Oščadnice užívali dni plné rôznorodých činností, venované predovšetkým rozvoju rodičovských zručností a  posilňovaniu vzájomných vzťahov. Leitmotívom celého pobytu bolo, ako sa navzájom …

Viac