Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

ŠKOLÍME SA, ABY SME DOKÁZALI POMÁHAŤ LEPŠIE

11. december 2017

V uplynulom roku sme sa v rámci projektu „Integrácia nových diagnostických metód v poradensko-terapeutickom procese“ zúčastnili troch  veľmi podnetných a inšpiratívnych seminárov. Zamestnanci Detského krízového centra Náruč, Poradenského centra Náruč Čadca a Poradenského centra Náruč Žilina sa počas seminárov naučili novým spôsobom práce a komunikácie s dospelým i detským klientom. Osobitne obohacujúci bol kurz práce s terapeutickými kartami, kde sme si osvojili  prácu  s COPE …

Viac

Kým nie je neskoro

5. december 2017

Násilie  môže  zanechať závažné negatívne dopady  na  fyzickom aj duševnom zdraví detí, pričom tieto môžu pretrvávať po celý život. Aj preto patrí prevencia  násilia dlhodobo  ku kľúčovým programom našej organizácie. Tento rok sme sa prevencii venovali v rámci projektu „Kým nie je neskoro“.  V spolupráci so školami sme na území Žilinského regiónu absolvovali sériu preventívnych programov  a aktivít zameraných …

Viac

Nové trendy v práci s deťmi ohrozenými násilím

15. november 2017

9. novembra sme zorganizovali celonárodnú konferenciu nazvanú “Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac”. Privítali sme na nej vyše 120 účastníkov z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, policajného vyšetrovania, zdravotníctva a ďalších odborníkov  prichádzajúcich vo svojej práci do styku s deťmi.  Zišli sme sa, aby sme zvýšili povedomie o problematike násilia páchaného na deťoch a dôležitosti …

Viac

NIKDY NIE JE NESKORO

10. november 2017

Mnohí z nás si ani neuvedomujú, ako veľa je okolo nás rodín, v ktorých  sa odohráva násilie. Dôležitým aspektom prevencie a eliminácie násilia v rodinách preto je, aby obete násilia prípadne ľudia z ich okolia vedeli  násilie identifikovať a boli schopní vyhľadať odborníkov, ktorí  im  dokážu pomôcť. Od júna 2017 do konca októbra 2017 sme s finančnou podporou mesta Žilina …

Viac

Pozvánka na konferenciu “Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac”

17. september 2017

Náruč – Pomoc deťom v kríze v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom Vás pozýva  na celoslovenskú odbornú konferenciu zameranú na prezentovanie najnovších poznatkov a trendov v práci s deťmi ohrozenými násilím s názvom “Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac” ktorá sa uskutoční dňa 9. novembra 2017 v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja (Komenského 48, Žilina). Cieľom konferencie …

Viac

Naše deti sa učia bojovať za seba aj za druhých

29. jún 2017

Vďaka podpore Nadácie C&A  (C&A Foundation) strávilo 18 detí a 8 pracovníkov nášho detského krízového centra predĺžený júlový víkend v krásnom horskom prostredí Javorníckych vrchov – na Chate Kmínek. Cieľom pobytu bolo vzájomné spriatelenie sa a budovanie bližších vzťahov medzi deťmi, ktoré sú umiestnené na výchovnej skupine priamo v krízovom centre a tých, ktoré našli dočasné útočisko u našich profesionálnych rodičov. …

Viac

Spoločné rodinné terapeutické dni v Náruči

23. jún 2017

Detské krízové centrum  Náruč ( DKC Náruč), ktoré sa nachádza v Žiline – Zádubní, je pobytové zariadenie poskytujúce už od roku 2000 pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom v Žilinskom kraji. Zriaďovateľom je občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze. Kapacita centra je 22 miest. Klientmi sú najmä deti vo veku 3 -12 rokov, ktoré tu nachádzajú dočasnú …

Viac

Sme na dobrej ceste

21. jún 2017

14. júna sme sa v Bruseli zúčastnili konferencie “Launching the European Barnahus Movement” (Spustenie európskeho hnutia detských advokačných centier), usporiadanej pri príležitosti ukončenia prvej fázy projektu PROMISE. Bez preháňania môžeme povedať, že táto konferencia patrí k tomu najlepšiemu, čo sme mali v rámci podobných podujatí možnosť  zažiť. Množstvo charizmatických spíkrov  prednieslo fundované príspevky zamerané nielen na vyhodnotenie aktivít …

Viac

Deň detí ako sa patrí

16. jún 2017

Odo Dňa detí už ubehlo pár dní,  no všetci naň doteraz radi spomíname. Tento rok sme sa rozhodli, že ho s deťmi z nášho krízového centra oslávime naozaj naplno a vo všetkej paráde. Kuchárka Peťa ponúkla priestor na štrkovisku neďaleko Bytče, kde jej otec vlastní pozemok s prístupom k vode, vychovávateľ Lukáš (inak tiež profesionálny kuchár) sa chopil varešky pri …

Viac

Máme nový party stan

6. jún 2017

Slnko už veselo pripeká a občas je fajn sa pred ním i schovať. V tomto nám nečakane pomohla firma Expodom, ktorá nám sponzorsky darovala záhradný altánok. Ten náš má zelenú farbu a rozmery 3 x 3 metre. Využívame ho na našom dvore a bol s nami aj na guláške ku dňu detí. Manipulácia s ním …

Viac