Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

DKC Náruč

Máte záujem o prácu profesionálneho rodiča?

2. máj 2016

V rámci rozvoja nových programov pre deti ohrozené násilím hľadáme profesionálnych rodičov odhodlaných venovať im svoju lásku a starostlivosť. Ak máte záujem, pozrite viac na http://istp.sk/pracovna-ponuka/1246277/Profesionalny-rodic-Detske-krizove-centrum-Naruc a ozvite sa nám! Tím Náruče

Viac